logo-black

تغییر نگرش برای کسب ثروت

تغییر نگرش برای کسب ثروت

شما باید این باور کهنه که خداوند مقدر کرده که شما در فقر زندگی کنید و یا برای خدمت به او باید در فقر باقی بمانید،خلاص شوید. ماده ی هوشمند که همه چیز را تشکیل داده و در همه چیز جاری است و حیاتی اگاهانه دارد. داشتن حیات اگاهانه سبب می شود تا هر گونه حیات هوشمند تمایلی ذاتی و طبیعی به گسترش و بسط زندگی داشته باشد. هر موجود زنده ای به دنبال بسط و گسترش حیات خویش است،چرا که حیات،به صرف زنده بودن، باید خویش را توسعه دهد.

دانه ای که روی زمین می افتد شروع به فعالیت می کند و بنا به عملکرد خویش ، صدها دانه را می آفریند؛ حیات طی فرایند زندگی خود را چندین برابر می کند. بنابراین همیشه هر چیزی،افزون می شود. اگر قرار است زندگی در جریان باشد ، باید چنین باشد.

ادامه

اولین اصل دانش کسب ثروت

اولین اصل دانش کسب ثروت

اندیشه تنها نیرویی ست که می تواند از ماده ی بی شکل، ثروت محسوس تولید کند. آنچه همه چیز از ان ساخته شده است، ماده ای است که صاحب قدرت اندیشیدن است و دمیدن فکر یک شکل در این ماده، باعث ایجاد ان شکل می شود.
جوهر بنیادین در راستای اندیشه های خود حرکت می کند، هر شکل و هر فرآیندی که در طبیعت می بینید تجلی آشکاری از یک اندیشه در جوهر بنیادین است. اگر فکر یک شکل در ماده ی بی شکل دمیده شود، آن شکل تحقق می یابد و اگر فکر حرکتی در آن پدید اید ، آن حرکت روی خواهد داد. همه چین بدین سان آفریده شده است. ما در دنیایی هوشمند زندگی می کنیم که بخشی از عالم هوشمند هستی ست.
هر شخص یک مرکز اندیشه محسوب می شود و می تواند اندیشه تولید کند. هر انچه انسان می خواهد به ان دست یابد ، باید ابتدا در اندیشه او پدیدار شود.

ادامه

دانشی برای کسب ثروت

دانشی برای کسب ثروت

برای کسب ثروت، دانشی وجود دارد که علمی دقیق به شمار می آید، مانند جبر یا مثلثات. تحصیل ثروت ، قانون های ویژه ای دارد و زمانی که کسی این قوانین را فرا گیرد و به کار بندد، با دقتی مبتنی بر ریاضیات ثروتمند خواهد شد.

تملک پول و دارایی نتیجه ی انجام کارها به شیوه ای خاص است و کسانی که کارها را _ چه هدفمندانه و چه اتفاقی_ به این روش انجام می دهند، ثروتمند می شوند. در عوض کسانی که کارها را به شیوه ای خاص انجام نمی دهند _ صرف نظر از اینکه چقدر سخت کار کنند یا چه توانمندی ها و استعداد هایی داشته باشند_فقیر می مانند. حقایق زیر درستی عبارات فوق را نشان می دهند:

ثروتمند شدن هیچ ربطی به محیط ندارد. اگر چنین بود تمام اهالی یک محل همگی ثروتمند می شدند. در این صورت همه ی مردم یک شهر ثروتمند بودند و ساکنان شهری دیگر همه فقیر،..

ادامه

آنچه که لازم است درباره پول بدانید

آنچه که لازم است درباره پول بدانید

هر آنچه که به پول مربوط می شود ابهام خاصی دارد . فراموش نکنید که این ابهام خاصیت پول است و هرگز بر طرف نمی شود. بدین ترتیب باید پایتان را فراتر بگذارید و به دنبال این باشید که چگونه باید از پول استفاده کرد و چگونه آن را وارد گردش مالی و چرخه اقتصادی نمود. مهم ترین و اصلی ترین مطلبی که شما باید درباره پول بدانید این است که هر چه بیشتر روی آن تمرکز کنید، باهوش تر می شوید و تصمیمات عاقلانه تری درباره آن می گیرید. هر چه بیشتر بدانید، عملکرد ذهنی تان قوی تر می شود و آزادانه تر درباره پول و سرمایه تان اظهارنظر می کنید. آیا نمی توان این را فرصت در نظر گرفت؟ ..

ادامه