logo-black

دانشی برای کسب ثروت

دانشی برای کسب ثروت

دانشی برای کسب ثروتReviewed by سهیلی on Apr 26Rating: 4.0دانشی برای کسب ثروتبرای کسب ثروت، دانشی وجود دارد که علمی دقیق به شمار می آید، مانند جبر یا مثلثات. تحصیل ثروت ، قانون های ویژه ای دارد و زمانی که کسی این قوانین را فرا گیرد و به کار بندد، با دقتی مبتنی بر ریاضیات ثروتمند خواهد شد.

دانشی برای کسب ثروت

برای کسب ثروت، دانشی وجود دارد که علمی دقیق به شمار می آید، مانند جبر یا مثلثات. تحصیل ثروت ، قانون های ویژه ای دارد و زمانی که کسی این قوانین را فرا گیرد و به کار بندد، با دقتی مبتنی بر ریاضیات ثروتمند خواهد شد.

تملک پول و دارایی نتیجه ی انجام کارها به شیوه ای خاص است و کسانی که کارها را _ چه هدفمندانه و چه اتفاقی_ به این روش انجام می دهند، ثروتمند می شوند. در عوض کسانی که کارها را به شیوه ای خاص انجام نمی دهند _ صرف نظر از اینکه چقدر سخت کار کنند یا چه توانمندی ها و استعداد هایی داشته باشند_فقیر می مانند. حقایق زیر درستی عبارات فوق را نشان می دهند:

ثروتمند شدن هیچ ربطی به محیط ندارد. اگر چنین بود تمام اهالی یک محل همگی ثروتمند می شدند. در این صورت همه ی مردم یک شهر ثروتمند بودند و ساکنان شهری دیگر همه فقیر، اما همه جا ثروتمندان و فقیران را میبینیم که دوشادوش یک دیگر در محیطی یکسان زندگی می کندد و اغلب شغلی یکسان هم دارند. هنگامی که دو ننفر در موقعیت یکسان قرار دارند و هر دو به یک شغل می پردازند، در حالی که یکی ثروتمند است و دیگری فقیر، ان گاه پی می بریم که ثروت تابعی از محیط نیست. برخی از محیط ها برای برخی مساعدتر از دیگران است؛ اما وقتی دو نفر دارای شغلی مشابه و اهل یک محله هستند و یکی از انها ثروتمند می شود و دیگری توفیقی کسب نمی کند، می توان نتیجه گرفت که ثروتمند شدن نتیجه انجام کارها به شیوه ای خاص است.

با بررسی افراد ثروتمند ، متوجه می شویم اغلب انان از هر جهت افراد متوسطی هستند و بیش از دیگران استعداد و توانایی ندارند. بدیهی است که ثروتمند شدن انها ناشی از استعداد یا توانایی ای که دیگران فاقد آن هستند نیست بلکه دلیل ان انجام کارها به شیوه ای خاص است.

ثروتمند شدن نتیجه پس انداز یا صرفه جویی نیست. بسیاری از افراد خسیس،فقیرترند در حالی که اغلب افراد گشاده دست ثروتمند می شوند.

همچنین انجام دادن کارهایی که دیگران موفق به انجام آن ها می شوند موجب ثروتمند شدن نیست. گاهی از میان دو نفر که شغل یکسانی دارند و دقیقا یک کار را انجام می دهند، یکی ثروتمند می شود در حالی که دیگری فقیر می ماند و ورشکسته می شود. از تمام این ها می توان چنین استنتاج کرد که ثروتمند شدن نتیجه انجام کارها به شیوه ای خاص است.

اگر ثروتمند شدن نتیجه ی انجام کارها به شیوه ای خاص باشد و از ان جا که عوامل مشابه سبب ایجاد تأثیرات مشابه می شوند، پس اگر کسی بتواند کارهایش را به این شیوه ی خاص انجام دهد، ثروتمند می شود؛ و تمام این امور در قلمرو یک دانش دقیق به وقوع می پیوندد. پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که ایا این شیوه ی خاص انقدر دشوار است که فقط عده ای قلیل می تواند به کار بندند؟

همان طور که دیده ایم این مسئله درست نیست. برخی افراد با استعداد ثروتمند می شوند و برخی افراد کند ذهن هم ثروتمند می شوند؛ برخی صاحبان افکار بسیار درخشان ثروتمند می شوند و برخی افراد کم هوش هم ثروتمند می شوند. مسلما توانایی اندیشیدن و ادراک بسیار ضروری است، اما منظور ان حد از توانایی ست که هر مرد و زنی که هوش کافی برای خواند و فهمیدن این کلمات را داشته باشد، می تواند ثروتمند شود.

همچنین دیدم که این مطلب ربطی به محیط ندارد. بله، مکان از برخی جهات اهمیت دارد . کسی نمی تواند به قلب کویر برود و آن جا در انتظار شغلی موفق بماند!

برای مطالعه پست های مربوط به کسب درآمد از اینترنت کلیک کنید.

ثروتمند شدن مشتمل است بر لزوم ارتباط با مردم و بودن در جایی که بتوان با مردم در ارتباط بود و چه بهتر که این مردم هم تمایل داشته باشند ان گونه که شما می خواهید، با شما در ارتباط باشند.اما این تنها اهمیتی است که محیط در این زمینه دارد. اگر کسی در شهر شما ثروتمند شده است ، پس شما هم می توانید و اگر کسی در استان شما توانسته است به ثروت دست یابد پس شما هم می توانید.

دوباره تاکید می کنم که مهم نیست شغل یا حرفه ی خاصی را برای خود انتخاب کنید. مردم در هر شغل و پیشه ای ثروتمند می شوند، در حالی که همسایه ی دیوار به دیوارشان که  همان شغل را دارد ، در فقر باقی می ماند.

حقیقت این است که شما در شغلی که به ان علاقه مند باشید و متاسب خلق و خویتان باشد، بهتر عمل خواهید کرد. اگر دارای استعدادهایی باشید که انها را به خوبی پرورش داده باشید، با استفاده از ان استعدادها می توانید بهترین شغل را داشته باشید.

همچنین شغلی برای شما بهتر خواهد بود که تناسب بیش تری با محل اقامت داشته باشد؛ بستنی فروش در مناطق گرمسیر کسب و کار پر رونق تری خواهد داشت تا در سرزمین قطبی و ماهی گیری در شهرهای ساحلی موفق تر خواهد بود تا در شهر کوهستانی که در ان امکان ماهی گیری وجود ندارد.

اما در کنار این محدودیت های کلی ، چنانچه یاد بگیرید که کارها را به شیوه ای خاص انجام دهید، خواهید دید که ثروتمند شدن ربطی به اشتغال شما در چند حرفه ی خاص ندارد. اگر شما به کاری اشتغال دارید که در محل زندگی شما کسی با همین شغل در حال کسب ثروت است، در حالی که شما ثروتی کسب نمی کنید، به سادگی می توان گفت شما کارها را ان گونه که او انجام می دهد، انجام نمی دهید.

دانشی برای کسب ثروت

دانشی برای کسب ثروت

هیچ کس به دلیل نداشتن سرمایه از کسب ثروت باز نمی ماند. درست است. اگر سرمایه داشته باشید افزایش درامدتان اسان تر و سریع تر انجام خواهد گرفت، اما کسی که سرمایه دارد از پیش ثروتمند است و نیازی به این ندارد که توجه کند چگونه باید ثروتمند شود. در اصل مهم نیست که چقدر بی پول هستید ؛اگر شروع به انجام کارها به شیوه ای خاص کنید شروع به کسب ثروت خواهید کرد و به زودی صاحب سرمایه خواهید شد. کسب سرمایه بخشی از فرآیند ثروتمند شدن و بخشی از نتایجی ست که بر اثر انجام کارها به شیوه ای خاص به انها دست خواهید یافت.

ممکن است فقیرترین شخص قاره باشید و تا خرخره در قرض فرو رفته باشید. ممکن است هیچ دوست، نفوذ، یا اندوخته ای نداشته باشید ، اما اگر کارها را به این شیوه انجام دهید، حتما بدون هیچ خطایی شروع به ثروتمند شدن می کنید، چرا که این عوامل حتما باعث ایجاد این آثار می شوند. اگر سرمایه ندارید، می توانید سرمایه به دست آورید. اگر شغلتان تناسبی با خواستتان ندارد، می توانید حرفه ای درخور برگزینید. اگر در مکانی نا مناسب هستید، می توانید به مکان مناسب بروید.

همچنین می توانید با حرفه ی کنونی خود و در مکان فعلی خود، شروع کنید به انجام کارها به شیوه ای که همواره به موفقعیت منجر خواهد شد. شما باید زندگی هماهنگ با قوانین کائنات را آغاز کنید.

در پست های بعدی در مورد اصول کسب ثروت توضیح خواهیم داد.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه