logo-black

تغییر نگرش برای کسب ثروت

تغییر نگرش برای کسب ثروت

تغییر نگرش برای کسب ثروتReviewed by سهیلی on Apr 30Rating: 3.5تغییر نگرش برای کسب ثروتشما باید این باور کهنه که خداوند مقدر کرده که شما در فقر زندگی کنید و یا برای خدمت به او باید در فقر باقی بمانید،خلاص شوید. ماده ی هوشمند که همه چیز را تشکیل داده و در همه چیز جاری است و حیاتی اگاهانه دارد. داشتن حیات اگاهانه سبب می شود تا هر گونه حیات هوشمند تمایلی ذاتی و طبیعی به گسترش و بسط زندگی داشته باشد. هر موجود زنده ای به دنبال بسط و گسترش حیات خویش است،چرا که حیات،به صرف زنده بودن، باید خویش را توسعه دهد. دانه ای که روی زمین می افتد شروع به فعالیت می کند و بنا به عملکرد خویش ، صدها دانه را می آفریند؛ حیات طی فرایند زندگی خود را چندین برابر می کند. بنابراین همیشه هر چیزی،افزون می شود. اگر قرار است زندگی در جریان باشد ، باید چنین باشد.

تغییر نگرش برای کسب ثروت

در پست های قبلی کسب درآمد از اینترنت، در مورد اولین اصل کسب ثروت توضیح دادیم اکنون اصل دوم تغییر نگرش برای کسب ثروت را مطالعه کنید.

شما باید این باور کهنه که خداوند مقدر کرده که شما در فقر زندگی کنید و یا برای خدمت به او باید در فقر باقی بمانید،خلاص شوید. ماده ی هوشمند که همه چیز را تشکیل داده و در همه چیز جاری است و حیاتی اگاهانه دارد. داشتن حیات اگاهانه سبب می شود تا هر گونه حیات هوشمند تمایلی ذاتی و طبیعی به گسترش و بسط زندگی داشته باشد. هر موجود زنده ای به دنبال بسط و گسترش حیات خویش است،چرا که حیات،به صرف زنده بودن، باید خویش را توسعه دهد.

دانه ای که روی زمین می افتد شروع به فعالیت می کند و بنا به عملکرد خویش ، صدها دانه را می آفریند؛ حیات طی فرایند زندگی خود را چندین برابر می کند. بنابراین همیشه هر چیزی،افزون می شود. اگر قرار است زندگی در جریان باشد ، باید چنین باشد.

هر اندیشه ای که در سر بپرورانیم لزوما سبب ایجاد اندیشه ای دیگر می شود؛ اگاهی پیوسته در حال بسط است. هر حقیقتی که بیاموزیم ما را به سوی آموختن حقیقتی دیگر رهنمون خواهد شد؛ دانش پیوسته در حال بسط است.هر استعدادی که شکوفا شود ذهن را به سمت شکوفایی استعدادی دیگر هدایت می کند. ما در معرض انگیزش حیات و خواستار تجلی هستیمف که سبب می شود بیش تر بدانیم، بیش تر کار کنیم، و بیشتر باشیم. برای بیشتر زندگی کردن باید ثروتمند باشیم.

تغییر نگرش برای کسب ثروت

تغییر نگرش برای کسب ثروت

تمایل به ثروتمند شدن ، جلوه ای از نیاز تکامل بخشیدن به ظرفیت های بیش تر زندگی ست. هر تمایلی ، در دل خود یک امکان بالقوه برای بالفعل شدن است. نیرویی که در تلاش است متجلی شود این تمایل را ایجاد می کند. پس انچه باعث می شود به ثروتمند شدن تمایل داشته باشید همان چیزی است که سبب رشد گیاه می شود؛ زندگی می خواهد خود را هر چه بیش تر متجلی کند.

کیهان تمایل دارد که شما هر چه را می خواهید ، به دست آورید. طبیعت با نقشه های شما سازگار است. همه چیز به صورت طبیعی متعلق به شماست. این حقیقت را در ذهن خود فرو کنید.شما به دنبال چیزی نیستید که به دیگران باشد؛ شما خودتان آن چه را می خواهید ایجاد می کنید و آن را از ماده ی بی شکل ( قبلا در مورد ماده ی متفکری که همه چیز از ان ساخته شده است در قسمت دانشی برای کسب ثروت توضیح داده ایم) خلق می کنید و این منبع بی پایان خواهد بود.

در قسمت بعد از دانشی برای کسب ثروت در مورد اینکه ثروت چگونه به سمت شما سرازیر می شود توضیح می دهیم.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه