حساب های ارزی

اساس ظهور حساب پرفکت مانی – perfect money تجربه گروهی از موسسان کمپانی متشکل از متخصصان در بخش بانکداری، گروه مشاوران حقوقی تضمین شده، اقتصاد دانان و تیمی ازبرنامه نویسان شایسته در صنعت سرمایه داری الکترونیکی در سطح پویای بنیادی بود. با تحلیل طریقی که بشر از آغاز اولین ساخت سکه پول تا بنگاه های مالی امروز در اینترنت عبور کرده بود، با پرفکت مانی در جهان یک وسیله پرداختی مناسب و ایده آل در هر مکانی از این کره ی خاکی بوسیله هر کاربری ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید

به اشتراک بگذارید

آنالیز سایت های سرمایه گذاری براساس موفقیت در سال اخیر تا این لحظه ...

  • mypayingads
  • my24hourincome
  • theadsteam
  • ۱۰adspay
  • myadstory
  • mypayingcryptoads